Wystąpienia sejmowe

Zapraszam do zapoznania się z nagraniami moich wystąpień sejmowych.

Wystąpienie na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

(12 kwietnia 2016 r.)

.Nowoczesna prezentuje listę osób zwolnionych przez PiS w mediach Publicznych

(28 kwietnia 2016 r.)

Wystąpienie dotyczące zmiany ustawy o systemie oświaty

(08 czerwca 2016 r.)

Wystąpienie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

(05 lipca 2016 r.)

Wystąpienie dotyczące ustawy o rehabilitacji

(19 lipca 2016 r.)

Wystąpienie w sprawie ustawowego prawa do przerywania ciąży

(13 września 2016 r.)

Wystąpienie na temat wprowadzenia opiekuna osoby niepełnosprawnej intelektualnie

(21 września 2016 r.)

Wystąpienie nt likwidacji gimnazjów

(29 listopada 2016 r.)

Pytanie w sprawie ustawy o świadczeniach rodzinnych

(02 grudnia 2016 r.)

Pytanie w sprawie zmian w działaniu Trybunału Konstytucyjnego

(13 grudnia 2016 r.)

Pytanie w sprawie reformy edukacji

(13 grudnia 2016 r.)

Pytanie dotyczące reformy edukacji i definicji niepełnosprawności

(16 grudnia 2016 r.)

Pytanie dotyczące reformy gimnazjum i zmniejszenia czasu nauki osób z niepełnosprawnościami

(16 grudnia 2016 r.)

Stanowisko .N w sprawie Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

(13 września 2017 r.)

Pytanie dotyczące nauczania indywidualnego

(14 września 2017 r.)

Pytanie w sprawie warunków adopcji w wypadku rodzin i dzieci niepełnosprawnych

(13 października 2017 r.)