Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

139 Posiedzenie Komisji Petycji

Czerwiec 7, 2018 @ 9:00 am - 10:00 am

I. Rozpatrzenie uzupełnionych odpowiedzi Ministra Środowiska, Ministra
Sprawiedliwości, Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na dezyderat nr 66 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie
granic prawa własności w odniesieniu do ingerencji w nieruchomość sąsiednią.

II. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) w zakresie zasad przeprowadzania
egzaminów osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie
radiokomunikacyjnej amatorskiej (BKSP-145-324/18)
– przedstawia zastępca przewodniczącego Komisji poseł Grzegorz Raniewicz.

III. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
(Dz.U. z 2018 r. poz. 132 ze zm.) w zakresie wyłączenia stosowania w stosunku do weteranów służby poza granicami państwa regulacji wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270) (BKSP-145-325/18)
– przedstawia poseł Magdalena Kochan.

IV. Rozpatrzenie petycji w zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2018 r. poz.
441) w zakresie uznania Chorągwi Rzeczypospolitej Polskiej za symbol Rzeczypospolitej
Polskiej (BKSP-145-339/18)
– przedstawia poseł Jacek Świat.

Szczegóły

Data:
Czerwiec 7, 2018
Czas:
9:00 am - 10:00 am
Wydarzenie Category:

Miejsce

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wiejska 4/6/8, 00-902, Warszawa
Wiejska 4/6/8 + Google Map