Tag: ukraina

Więcej o: III filar: Polska Wschodnia i Ukraina

III filar: Polska Wschodnia i Ukraina

Polska Wschodnia i Ukraina są w pewien sposób powiązane. Nie chodzi tylko o położenie geograficzne, ale o związane z nim przemieszanie kultur, zwyczajów i podejścia do życia. Łączy je również to, że niestety rzadko kiedy ich problemy są poruszane. O Ukrainie wspomina się tylko w kontekście konfliktu o Krym, a Polska Wschodnia jest spychana na margines. Należy spojrzeć na te kwestie z odmiennej perspektywy. Więcej „III filar: Polska Wschodnia i Ukraina”

Więcej o: Polska i Ukraina – trudne sąsiedztwo

Polska i Ukraina – trudne sąsiedztwo

Relacje między Polską a Ukrainą stanowią temat wielowątkowy, bardzo złożony. Dwa sąsiadujące ze sobą państwa, które równie wiele łączy, co dzieli. Prowadzone z różnym skutkiem dążenia do integracji europejskiej, rozrachunek z przeszłością spod znaku podległości ZSRR, walka o pozycję w świecie to tylko niektóre z podstawowych kwestii kształtujących politykę dwóch krajów postsowieckich. Więcej „Polska i Ukraina – trudne sąsiedztwo”