Regulamin korzystania ze strony

  1. Zabrania się publikowania treści o charakterze erotycznym, wulgarnym, pornograficznym, rasistowskim, obraźliwym. Zakaz dotyczy również materiałów obraźliwych, nakłaniających do przemocy i nienawiści, naruszających prawa osób trzecich oraz sprzecznych z prawem.

  2. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści pozyskanych niezgodnie z prawem lub łamiących prawa osób trzecich do własności intelektualnej, w tym prawa autorskie.

  3. Administratorzy mogą usuwać wpisy łamiące powyższe punkty regulaminu lub inne, co do których mają zastrzeżenia (w tym reklamy).

  4. W przypadku komentarzy wymaga się przestrzegania kultury słownej i poszanowania odmiennych poglądów uczestników dyskusji.