Program Koalicji Europejskiej

Dokonało się! Liderzy 5 ugrupowań tworzących Koalicję Europejska podpisali dziś wspólną deklarację programową. Łączą nas wspólne wartości, wspólna wizja integracji europejskiej i wspólny PROGRAM

Dokończymy rewolucję w polskiej komunikacji, zapewniając wszystkim Europejczykom, w tym Polakom, odpowiednie połączenia: kolejowe, drogowe i telekomunikacyjne.

➡️Pozyskamy środki unijne na zieloną energię, chroniącą klimat, nasze zdrowie, eliminującą smog, a zarazem tańszą dla przemysłu i tworzącą dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

➡️Ściślejsza współpraca obronna UE, ale i wzmocnienie sojuszu z USA w ramach NATO. Zapewnimy w Unii warunki do modernizacji polskiego przemysłu obronnego i środki na rozwój nowych technologii.

➡️Wprowadzimy europejską legitymację studencką i szkolną, gwarantujące jednolite zniżki i opiekę zdrowotną w całej Europie.

➡️Staże zawodowe pozwolą młodym uniezależnić się finansowo i zdobyć doświadczenie.

➡️Zadbamy, by równe prawa kobiet i mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami oraz prawa mniejszości były stanowczo egzekwowane.

➡️Tylko mocna pozycja Polski w Unii Europejskiej da Polkom i Polakom gwarancje takiego poziomu życia, jakim cieszą się obywatele bogatych krajów Unii.

➡️Stworzymy Europejski Program Onkologiczny.

➡️Będziemy walczyć o równe szanse w UE w obszarze dopłat bezpośrednich i wspólnych standardów jakości.

➡️Obronimy fundusze europejskie dla naszych regionów, miast i wsi oraz zadbamy o zwiększanie udziału samorządów w ich dystrybucji.

Poprowadzimy polskie sprawy w Unii tak, żeby wartości i interesy Polaków były traktowane poważnie i załatwiane skutecznie. Skończymy z izolacją Polski. Polskie sprawy będą omawiane przy głównym stole.