„My Polki – przedsiębiorcze, aktywne, zaangażowane”

Logo sieci eksperckiej Lepsza Polska

Kobiety nadal napotykają trudności w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności. Dodatkowo ich aktywność polityczna bywa ograniczana, hamowana przez nieprzychylne środowisko czy stereotypowe, krzywdzące podejście. Jak można to zmienić?

Wspomnianym zagadnieniom zostanie poświęcony cykl konferencji regionalnych „My Polki – przedsiębiorcze, aktywne, zaangażowane” organizowany przez grupę ekspercką #LepszaPolska ds. Rozwoju Potencjału Kobiet. Celem jest promowanie kobiecej przedsiębiorczości i zachęcanie kobiet do większego zaangażowania w działalność polityczną.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 stycznia 2017 r. (sobota) w godz. 12.00 – 15.30 w budynku Sejmu RP (ul. Wiejska 4/6/8 Warszawa, sala Kolumnowa). Wezmą w nim udział posłanki i kobiety koordynatorki regionalne. Zachęcam do udziału zarówno kobiety, jak i mężczyzn, bez względu na poglądy polityczne. Potwierdzenie udziału w spotkaniu proszę wysłać na adres mailowy magdalena.rutkowska@nowoczesna.org.

źródło zdjęcia