Moim zdaniem

Połączone flagi ukraińska i polska

Polska i Ukraina – trudne sąsiedztwo

Relacje między Polską a Ukrainą stanowią temat wielowątkowy, bardzo złożony. Dwa sąsiadujące ze sobą państwa, które równie wiele łączy, co dzieli. Prowadzone z różnym skutkiem dążenia do integracji europejskiej, rozrachunek z przeszłością spod znaku podległości ZSRR, walka o pozycję w świecie to tylko niektóre z podstawowych kwestii kształtujących politykę dwóch krajów postsowieckich.

0 komentarzy
Stojący na baczność żołnierze

Powstanie, czyli niegasnąca nadzieja

72 lata. Tyle czasu upłynęło od wybuchu jednego z najważniejszych polskich powstań – Powstania Warszawskiego. Po stronie polskiej około 10 tysięcy zabitych żołnierzy, 150-200 tysięcy zabitych cywilów. Ponadto kilka tysięcy zaginionych, rannych, wziętych do niewoli. Tłumy uciekających mieszkańców Warszawy. Suche dane, orientacyjne liczby… W żadnej mierze nie oddają tego, jak wiele ten wolnościowy zryw znaczył […]

1 komentarz