Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Cztery biało-niebieskie obrazy symbolizujące różne niepełnosprawności

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tym dniu warto szczególnie pochylić się nad jakością życia niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Wydawać by się mogło, że kwestie związane z realizacją ich praw nie powinny już stanowić problemu. Jak jest w rzeczywistości?

Osoby niepełnosprawne na co dzień napotykają na swojej drodze mnóstwo barier. Brakuje udogodnień w transporcie publicznym, a zalecenia dotyczące ułatwień w dostępie do budynków są nagminnie lekceważone. Tym samym załatwienie jakiejkolwiek sprawy, czy to dotyczącej zakupów, czy też wizyty lekarskiej lub kwestii urzędowych, staje się sporym wyzwaniem. Dodatkowe utrudnienia to między innymi problem z dostępnością stron internetowych, brak tłumaczy dla osób głuchych oraz głuchoniewidomych.

Nieuregulowane są liczne kwestie prawne, dotyczące na przykład monitoringu wizyjnego w domach pomocy społecznej czy też zatrzymań niepełnosprawnych przez policję. Ciągle aktualne jest bezpodstawne zróżnicowanie świadczeń opiekuńczych dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w zależności od tego, czy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 lat (25 lat w przypadku nauki), czy też po przekroczeniu tej granicy wiekowej. Ponadto prawa osób z niepełnosprawnościami bywają naruszane, chociażby przez niezapewnienie odpowiedniego dostępu do lokali wyborczych.

Warto wspomnieć również o trudnej sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Według Badania Aktywności Ekonomiczne Ludności (BAEL) dotyczącego aktywności ekonomicznej osób w wieku produkcyjnym: 18-59 dla kobiet, 18-64 dla mężczyzn w pierwszym kwartale 2016 r., stopa bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami wynosiła 13,7% i była prawie dwukrotnie wyższa od tej wśród osób pełnosprawnych. Brak odpowiednich regulacji utrudnia niepełnosprawnym podjęcie pracy, a pracodawców nie zachęca do ich zatrudniania.

Istotną kwestię stanowi realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne w 2006 r. Polski rząd podpisał ją już w 2007 r., ale ratyfikacja nastąpiła dopiero w 2012 r. Cel dokumentu to zapewnienie przestrzegania pełnego, równego korzystania z praw i wolności człowieka w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. W Polsce wprowadzanie w życie zapisów Konwencji nie przebiega bez utrudnień. Czy nie nadszedł już czas, aby to zmienić?

Osoby niepełnosprawne w niczym nie są gorsze od tych pełnosprawnych. Zasługują na godne życie i równy dostęp do praw oraz wolności. Dbanie o ich interesy to korzyść zarówno dla państwa, jak i społeczeństwa, gdyż często są to ludzie niezwykle wartościowi, którzy nie mogą w pełni wykorzystać swojego potencjału przez krępujące ich ograniczenia. Warto o tym pamiętać i robić wszystko, aby umożliwiać im jak najlepsze, najpełniejsze życie.

Na zakończenie chciałam wspomnieć o wydarzeniu ,,Sejm bez barier”, na które niedawno zaprosiłam innych parlamentarzystów. Dzięki temu mieli okazję poczuć, jak czuję się osoby niepełnosprawne.

źródło zdjęcia