IV filar: Sprawy bieżące

Polska, jak każdy inny kraj, zmaga się z wieloma problemami ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi. Są uzależnione od sytuacji w kraju i za granicą, partii sprawującej władzę, nastrojów panujących w społeczeństwie, demografii i innych, zróżnicowanych czynników. Niektóre wydarzenia da się przewidzieć, innych nie. Niemniej ważna jest sprawna, a zarazem efektywna i przemyślana reakcja.

Jedną z kwestii stale zyskujących na znaczeniu są problemy seniorów. Starzejące się społeczeństwo powinno na stałe wprowadzić ten temat do debaty publicznej. Tymczasem nadal mało robi się w tej kwestii. Seniorzy często potrzebują zainteresowania, zachęcenia do aktywności. Wielu z nich to niesamowicie ciepli, przyjaźni ludzie, dodatkowo mogący służyć radą i doświadczeniem życiowym. Zasługują na wsparcie i zapewnienie poczucie bycia ważnym oraz potrzebnym.

Stale aktualne są również problemy związane z rodziną. Nie do końca rozwiązana sprawa alimentów – zwłaszcza dłużników alimentacyjnych. Rząd wprowadza program ,,500 plus”, na który nie ma wystarczającej ilości funduszy, a jednocześnie pozwala na wydawanie zatrważająco wysokich kwot pieniężnych z funduszu alimentacyjnego. Czy naprawdę nie warto byłoby w końcu właściwe uregulować tę kwestię?

W odniesieniu do rodziny pojawia się alienacja rodzicielska. Mówi się o niej mało, a to bolesny, destrukcyjny problem. Alienacja rani rodziców i negatywnie wpływa na prawidłowy, zrównoważony rozwój dzieci. W ramach walki z tym problemem powstał wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej.

Wydarzenia bieżące, które ukształtowały nowe problemy w mijającym roku, to nieudana reforma systemu edukacji związana z likwidacją gimnazjów i powrotem do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Protesty nauczycieli, rodziców i uczniów, w tym Ogólnopolski Dzień Protestu Nauczycieli, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wpływ rządzących na życie obywateli widać również w mediach publicznych. Zwolnienia dziennikarzy ,,niepoprawnych politycznie” nadal mają miejsce, mimo protestów pracowników mediów i samych obywateli – widzów i słuchaczy.

Znaczące sprawy to również Światowe Dni Młodzieży i wydarzenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym. Wpłynęły na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Nie należy o nich zapominać, tym bardziej, że konflikt między rządzącymi a Trybunałem pozostaje aktualny – warto wspomnieć tu również o działalności Komitetu Obrony Demokracji.

Staram się aktywnie działać na wielu różnych polach, dlatego jako ostatni filar swojej działalności wskazałam problemy bieżące. Brałam udział w Światowych Dniach Młodzieży, proteście ZNP, Czarnym Proteście, działam na rzecz zwalczania alienacji rodzicielskiej i aktywizacji seniorów. Oczywiście poza wymienionymi pojawiają się również kwestie ubóstwa i te związane z działalnością partyjną, polityczną. Najważniejsze pozostają jednak dla mnie sprawy związane z ludźmi, w tym wykluczonymi – ich pragnieniami, prawami i potrzebami. To jest to, o co staram się walczyć.

Zapraszam do zapoznania się z moimi działaniami w ramach IV filaru działalności.

Poza wymienionymi niżej akcjami swoje cele realizuję również poprzez członkostwo w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Jerzy Stępień Kornelia Wróblewska i Jerzy Stępień

26 stycznia 2016 r. Spotkanie w Lublinie z prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Debata z udziałem pana Jerzego Stępienia przyciągnęła nie tylko sympatyków .Nowoczesnej, ale także ludzi o odmiennych poglądach politycznych, ale równie żywo zainteresowanych zagrożeniami dla demokracji,

Uczestnicy konferencji Dokumenty dotyczące walki z narkotykami Kornelia Wróblewska na konferencji

17 lutego 2016 r. II Międzynarodowa Konferencja nt Miejskich Polityk Narkotykowych. Spotkanie odbyło się w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik. Przedstawiciele kilkunastu państw mieli okazję wymienienia się doświadczeniami.

Kornelia Wróblewska podpisująca statut Fundacji Ponad Podziałami

27 lutego 2016 r. Założenie Fundacji ,,Ponad Podziałami”. Fundacja skupia się na działalności informacyjno-edukacyjną w zakresie wychowania obywatelskiego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz promowania Polski Wschodniej.

Przemawiający Ryszard Petru Przemawiająca Kamila Gasiuk-Pihowicz Uczestnicy Rady Krajowej

11 marca 2016 r. Rada Krajowa .Nowoczesnej. W ogólnopolskim gronie toczyły się dyskusje nad przyszłością partii i możliwościami obrony demokratycznego państwa prawa.

12 marca 2016 r. Demonstracja przed Trybunałem Konstytucyjnym. Była to manifestacja sprzeciwu wobec działań rządu.

Osoby zbierające podpisy, wśród nich Kornelia Wróblewska Kornelia Wróblewska i młody mężczyzna podpisujący petycję Osoby zbierające podpisy, wśród nich Kornelia Wróblewska

15 marca 2016 r. Zbieranie podpisów w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Razem z ekipą .Nowoczesnej Praga-Północ i Młodzi .Nowocześni zbierałam podpisy pod petycją ,,Obywatele w obronie Konstytucji”.

Studenci Instytutu Nauk Politycznych UW z Kornelią Wróblewską

15 marca 2016 r. Spotkanie ze studentami Instytutu Nauk Politycznych UW. Duże zainteresowanie Sejmem i pracą poselską, ale niestety również duże rozczarowanie aktualną sytuacją polityczną – takie wnioski można wysnuć z rozmów.

Kornelia Wróblewska rozmawiająca z uczestnikami spotkania Kornelia Wróblewska Plakat promujący spotkanie z Kornelią Wróblewską

21 marca 2016 r. Spotkanie z sympatykami .Nowoczesnej w Łomiankach. Rozmowy dotyczyły o polityki społecznej i możliwości działania posłów.

Uczestnicy uroczystości Kornelia Wróblewska i uczestnicy uroczystości Kornelia Wróblewska i uczestnicy uroczystości

14-15 kwietnia 2016 r. Spotkanie w Poznaniu z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Byli profesorowie, lekarze, artyści, KOD i .Nowoczesna. Była to okazja do mówienia o wartościach, które budują naszą narodową tożsamość.

28 kwietnia 2016 r. Odczytanie nazwisk z ,,Listy hańby”. W czasie dyskusji sejmowej na temat nowej ustawy medialnej .Nowoczesna zaprezentowała listę osób zwolnionych w czasie ,,czystek” w mediach publicznych.

Kornelia Wróblewska udzielająca wywiadu Kornelia Wróblewska rozdająca jabłka Uczestnik akcji Nowoczesnej przy skrzyniach z jabłkami

3 maja 2016 r. Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Razem z innymi członkami .Nowoczesnej rozdawałam jabłka uczestnikom Biegu Konstytucji w Warszawie.

Uczestnicy marszu Uczestnicy marszu z przedstawicielami Nowoczesnej Anna Komorowska i Kornelia Wróblewska

7 maja 2016 r. Wielki marsz dla Europejskiej Polski. KOD ze zjednoczoną opozycją powiedział ,,Nie” rządom PiSu!

Uczestnicy debaty Kornelia Wróblewska wśród uczestników debaty

10 maja 2016 r. Debata zorganizowana przez Fundację Batorego. Tematem były media publiczne w Polsce, a w spotkaniu wzięli udział: Krzysztof Czabański (wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego) i Jan Dworak (przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji). Prowadziła Ewa Wanat.

Kornelia Wróblewska na spotkaniu z uczniami Uczniowie uczestniczący w spotkaniu Kornelia Wróblewska w pensjonacie dla bezdomnychKornelia Wróblewska w pensjonacie dla bezdomnych Pokój w pensjonacie dla bezdomnych Kornelia Wróblewska w pensjonacie dla bezdomnych

24 maja 2016 r. Spotkania w dzielnicy Ursus. Zaczęłam od wizyty w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, gdzie rozmawiałam z dziećmi o pracy posła i działaniu na rzecz kraju. Następnie odwiedziłam pensjonat dla bezdomnych św. Łazarza – wzorowy ośrodek wsparcia i aktywizacji osób bezdomnych.

8 czerwca 2016 r. Protest stowarzyszenie Czyste Radiowo i mieszkańców Bielan w obronie czystego powietrza w Warszawie. Od lat wysypisko na Radiowie psuje zdrowie i komfort życia Warszawiaków, a rządzący nadal nie są w stanie znaleźć rozwiązania tego problemu. Manifestacja była okazją do powiedzenia ,,sprawdzam”.

Proadzący Szkoły Liderów Politycznych Kornelia Wróblewska Plakietka z imieniem i nazwiskiem Kornelii Wróblewskiej

13 czerwca 2016 r. 24 Szkoła Liderów Politycznych. Spotkanie rozpoczęło 2 tygodnie intensywnych prac na rzecz dialogu, porozumienia i umiejętności wypracowywania wspólnych stanowisk.

Kornelia Wróblewska i inni posłowie z delegacji Kornelia Wróblewska i inni posłowie z delegacji Kornelia Wróblewska i inni posłowie z delegacjiPapież Franciszek na scenie wśród duchownych Tłumy na Światowych Dniach Młodzieży Tłumy na Światowych Dniach Młodzieży

26-31 lipca 2016 r. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Okazja do międzynarodowego spotkania ponad podziałami oraz niezapomniana wizyta papieża Franciszka.

Dziewczynka przemawiająca na tle płachty promującej Moją Małą Konstytucję. Stoisko z książkami Zbiorowa fotografia uczestników wydarzenia Moja Mała KonstytucjaDziewczynka uzupełniająca tablicę z postulatami Mojej Małej Konstytucji. Kornelia Wróblewska i dzieci uczestniczące w wydarzeniu Kornelia Wróblewska i uczestnicy wydarzenia

4 września 2016 r. Moja Mała Konstytucja. Akcja okazała się sukcesem. Wiele dzieci przyszło i razem z nami bawiło się oraz rozmawiało o swoich prawach i obowiązkach.

 Kornelia Wróblewska i uczestnicy Forum Ekonomicznego Debata Ryszarda Petru na Forum Ekonomicznym Przedstawiciele Nowoczesnej na Forum Ekonomicznym

6-8 września 2016 r. XXVI Forum Ekonomiczne. Ponad 3,5 tys. uczestników dyskutowało w Krynicy-Zdrój o aktualnych problemach ekonomicznych. Uczestniczyłam w Forum razem z innymi przedstawicielami .Nowoczesnej.

Kornelia Wróblewska i uczestnicy Konwencji Przemawiająca Kornelia Wróblewska Kornelia Wróblewska i inni uczestnicy Konwencji

11 września 2016 r. Konwencja programowa .Nowoczesnej. Dyskusja z moim udziałem na temat tego, jak rozwijać nowoczesny patriotyzm i pozytywne więzi społeczne.

Kornelia Wróblewska wśród uczestników debaty Ulotka z informacjami o medycznej marihuanie Ulotka z informacjami o medycznej marihuanie

13 września 2016 r. Obrady Parlamentarnego Zespołu ds. Marihuany Leczniczej. Debata dotyczyła kontrowersyjnego dla wielu osób tematu legalizacji marihuany leczniczej.

Kornelia Wróblewska przemawiająca przez megafon Uczestnicy Marszu Seniora Uczestnicy Marszu Seniora

30 września 2016 r. Marsz Seniora w Zamościu. Wspólny spacer i spotkanie w biurze poselskim dały szansę nawiązania międzypokoleniowych znajomości.

Kornelia Wróblewska rozmawiająca z uczestniczką uroczystości Uroczystość inauguracji Zdjęcie książki ,,Obywatelski niezbędnik serniora"

5 października 2016 r. Inauguracja roku akademickiego na UTW Omega. Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Omega” to prężnie działająca instytucja aktywizująca seniorów nie tylko z warszawskiej Ochoty.

Kornelia Wróblewska, Kamila Gasiuk-Pihowicz i Małgorzata Kidawa-Błońska Kornelia Wróblewska, Kamila Gasiuk-Pohowicz i Zbigniew Gryglas Uczestnicy protestu ZNP

10 października 2016 r. Ogólnopolski Protest ZNP. Wzięłam w nim udział, aby zamanifestować swój sprzeciw wobec krzywdzącej reformy w edukacji.

14 października 2016 r. Projekt .Nowoczesnej dotyczący nowelizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym. Konferencja to tylko jeden z wielu elementów, które składają się na moją działalność dotyczącą problemu ze ściągalnością alimentów.

Kornelia Wróblewska Kornelia Wróblewska

17 października 2016 r. Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Ten dzień to dzwoniąca na alarm ,,przypominajka”, która nie pozwala rządzącym zapomnieć, co jest ich największą powinnością w stosunku do obywateli, a mianowicie utrzymanie państwa na poziomie, który zapewnia godne życie i poczucie bezpieczeństwa.

Kornelia Wróblewska i inni przedstawiciele Nowoczesnej

17 października 2016 r. Konwencja programowa .Nowoczesnej w Lublinie. Mówiliśmy o programie dla Polski i dla Województwa Lubelskiego.

źródło zdjęcia

Zdjęcie kobiety z dwójką dzieci oraz spoglądającego na nich mężczyzny. Stanowi tło dla tytułu wniosku w sprawie przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej

29 października 2016 r. Wniosek w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej. Alienacja rodzicielska stanowi problem, któremu nie poświęca się wystarczająco dużo uwagi. Tymczasem to poważne zagrożenie dla psychiki dziecka, sprawiające cierpienie także odsuwanym rodzicom. Postanowiłam zaangażować się na rzecz rozwiązania tej kwestii – zachęcam do podpisywania wniosku.

źródło zdjęcia

Kornelia Wróblewska wśród uczestników spotkania Kornelia Wróblewska i inni uczestnicy spotkania Kornelia Wróblewska

8 listopada 2016 r. Spotkanie programowe w Płocku – .Nowoczesna Polityka Społeczna. Rozmawialiśmy o polityce społecznej, obronie demokracji, czarnych marszach, współpracy opozycji i nacjonalistycznych trendach młodzieżowych wyborów.

Zdjęcie posłanek Nowoczesnej na proteście, wśród protestujących Kornelia Wóblewska. Zdjęcie posłanek Nowoczesnej na proteście, wśród protestujących Kornelia Wóblewska. Zdjęcie tłumów na proteście nauczycieli.Zdjęcie Kornelii Wróblewskie i Joanny Scheuring-Wielgus.

19 listopada 2016 r. .Nie dla chaosu w szkole! Kolejny protest nauczycieli w reakcji na reformę edukacji. Wzięłam w nim udział razem z innymi przedstawicielami .Nowoczesnej.

Kornelia Wróblewska, Ryszard Petru, Zbigniew Gryglas Kornelia Wróblewska i Ryszard Petru składają wieniec Kornelia Wróblewska, Ryszard Petru, Zbigniew Gryglas przy tablicy upamiętniającą ofiarę stanu wojennego Grzegorza Przemyka w Warszawie

13 grudnia 2016 r. 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Okazja do oddania hołdu ofiarom stanu wojennego. Razem z Ryszardem Petru i Zbigniewem Gryglasem złożyłam wieniec przy tablicy upamiętniającej ofiarę stanu wojennego Grzegorza Przemyka w Warszawie.

źródło zdjęć i filmów: własne; dziennikwschodni.pl; petycja.eu