II filar: Niepełnosprawni

Kornelia Wróblewska na sejmowym korytarzu

Niepełnosprawność nadal pozostaje tematem lekceważonym w debacie publicznej, a co za tym idzie – także w życiu społecznym. To duży błąd, gdyż rozwiązania dotyczące tej sprawy nadal nie są wystarczające, a ludzie nie zdają sobie sprawy z barier, które na co dzień muszą pokonywać osoby z niepełnosprawnością.

Wydawać by się mogło, że w obecnych czasach, w których dynamicznie rozwijają się technika, medycyna i nauka, a na każdym kroku spotyka się nowe rozwiązania architektoniczne, osoby z niepełnosprawnością nie powinny mieć większych kłopotów z codziennym funkcjonowaniem. Tymczasem wiele urzędów i budynków użyteczności publicznej nadal pozostaje niedostępnych dla niepełnosprawnych. Często sytuacje bywają wręcz kuriozalne – na przykład wtedy, kiedy na odpowiednie udogodnienia wydaje się olbrzymie pieniądze, aby już po kilku tygodniach wywiesić karteczkę ,,Awaria” lub ,,Winda nieczynna”. Często brakuje też osób do obsługi podnośników czy urządzeń podobnego typu. Ludzie z jednej strony zdają sobie sprawę z obecności osób niepełnosprawnych, a z drugiej zdają się ich nie dostrzegać. Urzędnicy chętniej wydają dodatkowe pieniądze na premie niż na ułatwienie funkcjonowania tym, którzy tego potrzebują. Tym samym niepełnosprawni są w dużym stopniu wykluczeni z życia społecznego. Nie mogą samodzielnie załatwić swoich spraw, uczęszczać na różne zajęcia lub udać się do lekarza. Ostatnia sprawa wydaje się niedorzeczna, a jednak placówki medyczne pozbawione odpowiednich udogodnień wcale nie są rzadkością.

Problem stanowi także komunikacja miejska. Wystarczy prześledzić mapę autobusu, aby zobaczyć, jak wiele przystanków ma utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych lub w ogóle nie jest do nich dostosowana. Może zamiast budować nowe wiaty, warto byłoby zadbać o ułatwienie dostępu do komunikacji tym, dla których często jest ona niezbędna? Warto zwrócić uwagę na stosunek pasażerów do osób niepełnosprawnych. Mimo powolnego wzrostu świadomości, nadal nagminnie zdarzają się sytuacje, w których ludzie udają, że nie dostrzegają osoby na wózku, która potrzebuje pomocy i więcej przestrzeni. Są oburzeni, że ktoś ma czelność zabierać im miejsce, padają mało kulturalne uwagi, które, nawet jedynie mamrotane pod nosem, potrafią naprawdę zranić. Ludziom brakuje empatii, umiejętności wczucia się w sytuację osoby, która na każdym kroku musi zmagać się z trudnościami. Warto samemu zastanowić się nad tym problemem i swoim podejściem. Nawet, jeśli czasem należy wysiąść, aby zrobić miejsce dla wózka, to może zamiast skupiać się na tym, że trzeba poczekać dziesięć minut na kolejny autobus, warto ucieszyć się z tego, iż zachowało się przyzwoicie.

Warto wspomnieć również o niepełnosprawnych na rynku pracy. Pracodawcy nadal niechętnie zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, a dostęp do wielu zawodów jest ograniczony, chociażby poprzez wspominane wcześniej niedostosowanie budynków. Problem stanowi także stosunek innych pracowników do niepełnosprawnych. Brakuje odpowiednich szkoleń w zakresie współpracy z osobą niewidomą, niesłyszącą czy też poruszającą się na wózku. Brak elementarnej wiedzy wprowadza niepotrzebne napięcia, a często chodzi jedynie o zwykłą, ludzką życzliwość i trochę zrozumienia. Należy tu wspomnieć również o pomijaniu niepełnosprawnych w środowisku politycznym. Politycy unikają tego tematu, a w czasie wyborów kandydatów z niepełnosprawnością jest bardzo mało, a ponadto nie są właściwie promowani. Tym samym marginalizuje się sprawy związane z ułatwieniem funkcjonowania niepełnosprawnym.

Ludzie zdają się nie dostrzegać osób niepełnosprawnych. Ci widzialni-niewidzialni stanowią sporą część społeczeństwa, którą stale się pomija. Słyszy się narzekania na nadmiar miejsc dla niepełnosprawnych, ale jednocześnie nikt nie zwróci uwagi na brak podnośnika lub napisów w języku migowym w urzędzie miejskim. Mało kto wychodzi z własną inicjatywą lub angażuje się w już istniejące. Nie można zapominać, że niepełnosprawny to człowiek jak każdy inny, potrzebujący jedynie pewnych udogodnień. Jeśli naprawdę nie ma się czasu bądź ochoty na aktywne działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością, to może warto chociaż uśmiechnąć się do takiej osoby na ulicy lub taktownie zaoferować pomoc, jeśli dostrzeże się, że ma jakiś kłopot. Małe gesty potrafią zdziałać cuda, poprawić humor nie tylko obdarowanemu, ale również obdarowującemu.

Chciałabym uczynić rzeczywistość osób niepełnosprawnych przyjaźniejszą, lepszą, pozbawioną stereotypów i barier. Czasem nawet małe czyny prowadzą do wielkich zmian. Stawiam na dążenie do celu może niezbyt spektakularnymi, ale konsekwentnymi i konkretnymi działaniami. Uważam, że każdy zasługuje na godne życie, możliwość pracy i samodzielnego załatwiania swoich spraw. Chcę zmieniać codzienność osób z niepełnosprawnością na lepsze. Właśnie dlatego ich działalność na ich rzecz stanowi jeden z podstawowych kierunków mojej działalności.

Zapraszam do zapoznania się z moimi działaniami w ramach II filaru działalności.

 13 kwietnia 2016 r. Założenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych. Utworzenie Zespołu było wynikiem między innymi konsultacji z reprezentantami środowiska osób z niepełnosprawnością słuchu. Pierwsze spotkanie odbyło się 11 maja 2016 r.

Terminy spotkań można znaleźć w kalendarzu, a ich przebieg można śledzić przez Internet: 11 maja 2016 r., 6 lipca 2016 r., 22 września 2016 r.

Kornelia Wróblewska i Artur Marcinkowski Uczestnicy Konsultacji Uczestnicy Konsultacji

20 kwietnia 2016 r. Konsultacje ,,Włączenie Cyfrowe i Społeczne”. Niedostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych to aktualny, istotny problem. Organizowanie debat poruszających tę kwestię jest niezbędne, aby zwrócić na nie uwagę społeczeństwa i uwrażliwić ludzi. W konsultacjach wziął udział m.in. przewodniczący Rady Fundacji Widzialni, pan Artur Marcinkowski.

5 maja 2016 r. Manifestacja rodziców i opiekunów Osób Niepełnosprawnych. Manifestacja odbyła się pod Kancelarią Premiera w Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem była walka oni o godność i prawa osób niepełnosprawnych i realizację Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Niestety rządzący nie wykazali ani taktu, ani zaangażowania.

Kornelia Wróblewska przemawiająca w czasie konsultacji

9 maja 2016 r. Konsultacje ws. rozwiązań dla środowisk osób z niepełnosprawnościami. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim osób dorosłych ze sprzężoną niepełnosprawnością. Często nie mogą znaleźć odpowiedniej pomocy, co dodatkowo utrudnia im brak sprawnie działającego systemu orzecznictwa.

transmisja wideo

Plakat promujący uzyskanie dofinansowania na tłumacza języka migowego przez Kornelię Wróblewską

19 maja 2016 r. Uzyskanie dofinansowania na tłumacza języka migowego. Na mój wniosek Marszałek Sejmu po raz pierwszy zgodził się finansować tłumacza języka migowego na spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych.

Kornelia Wróblewska i sześcioletnia Lenka Puszka do wrzucania datków dla Lenki Puchary za udział w rozgrywkachUczestnicy Nwoczesna Łuków Cup Uczestnicy Nowoczesna Łuków Cup

21 maja 2016 r. .Nowoczesna Łuków Cup. Towarzyskie rozgrywki piłkarskie zorganizowane w słusznej sprawie – pomocy sześcioletniej Lence. Dobre cole łączą pomimo podziałów.

Plakat ze zdjęciem Kornelii Wróblewskiej zapraszający na spoktanie w Błoniu.

23 maja 2016 r. Spotkanie w Błoniu z sympatykami .Nowoczesnej. Rozmowy skupiały się na polityce społecznej, problemach socjalnych i osobach z niepełnosprawnościami.

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych

22 września 2016 r. Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych i 70 -lecia PZG. Wydarzenie zorganizowałam razem z Polskim Związkiem Głuchych. Rozmowy dotyczyły koniecznych zmian w ustawie o języku migowym i polskim prawodawstwie.

Konferencja zapoczątkowała szereg akcji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego.

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych Kornelia Wróblewska i uczestnicy obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchych Kornelia Wróblewska i uczestnicy obchodów Międzynarodowego Dnia GłuchychUczestnicy obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchych

25 września 2016 r. Oficjalne spotkanie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego. Zakończenie obchodów było okazją do podziękowań i przypomnienia o problemach osób z niepełnosprawnością słuchu.

Gala konkursu Lodołamacze Gala Konkursu Lodołamacze Zaproszenie Kornelii Wróblewskiej na galę Konkursu Lodołamacze

29 września 2016 r. Gala Finałowej XI Edycji Konkursu Lodołamacze. Konkurs promuje ludzi, instytucje i firmy, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być efektywnym pracownikiem wspierającym budowanie sukcesu firmy.

Kornelia Wróblewska w towarzystwie niewidomej kobiety Uczestnicy spotkania w Sejmie Uczestnicy spotkania

30 listopada 2016 r. Sejm bez barier Dzięki temu wydarzeniu posłowie i senatorowie mieli możliwość wczucia się w sytuację osób z niepełnosprawnościami

źródło zdjęć: własne