I filar: Kobiety

Kornelia Wróblewska na sejmowym korytarzu

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn to kwestia stale obecna w debatach społecznych, politycznych. Mimo tego wprowadzanie w życie rozwiązań mających rozwiązać ten problem nadal pozostawia wiele do życzenia. Kobiety codziennie muszą zmagać się z licznymi utrudnieniami, zwłaszcza na rynku pracy. Problem szklanego sufitu pozostaje nierozwiązany, a społeczeństwo, pomimo głoszenia nośnych haseł, nie robi w tej sprawie nic konkretnego.

Przed rozwojem zawodowym kobiet stoi wiele przeszkód. Jednymi z poważniejszych są stereotypy zakorzenione w społeczeństwie. Na wsiach czy w mniejszych miejscowościach często krzywo patrzy się na matki decydujące się na oddanie dziecka do żłobka lub przedszkola, aby móc powrócić na rynek pracy. Sytuacji nie poprawia lekceważące podejście do mężczyzn przyjmujących na siebie opiekę nad dzieckiem – nawet w dużych miastach uważa się to za ,,mało męskie”. Odwołując się do stereotypów nie można zapominać o wychowaniu. Już w dzieciństwie dziewczynki są zasypywane twierdzeniami o dominującej roli matki-Polki, która gotuje, sprząta, wychowuje i poświęca się w imię dobra rodziny. Mimo że wydawać by się mogło, iż nastąpił pewien wzrost świadomości społecznej, to nadal uważa się, że podstawę ,,prawidłowego rozwoju” dziewczynki stanowi różowy kolor, tuzin lalek i zabawkowa kuchenka. Podział na zachowania typowo ,,kobiece” i ,,męskie” tworzy się więc już w dzieciństwie, przez co później trudno z nim walczyć.

Sytuacji na rynku pracy nie ułatwiają pracodawcy. Pytania o stan cywilny czy też ilość posiadanych dzieci to nadal norma przy okazji wielu rozmów kwalifikacyjnych. Kobietom często daje się do zrozumienia, iż jeśli zdecydują się na urlop macierzyński lub wychowawczy, to raczej nie powinny liczyć na możliwość powrotu na stanowisko. Rozwiązania w tej kwestii są czysto teoretyczne, fikcyjne. Kobietom ciężko dochodzić swoich praw, nie wspominając o pogodzeniu macierzyństwa z karierą zawodową. Dodatkowe pieniądze na dziecko to nie wszystko, należy dążyć do wdrażania skutecznych rozwiązań prawnych, tworzenia większej ilości miejsc w żłobkach czy przedszkolach.

W odniesieniu do warunków zatrudnienia należy wspomnieć o wysokości zarobków. W demokratycznym państwie zróżnicowanie pensji ze względu na płeć jest czymś karygodnym. Tymczasem kobiety często nadal zarabiają mniej od mężczyzn, niekiedy nawet tych gorzej wykształconych, a zajmujących to samo stanowisko. Podczas gdy dla kobiet płeć stanowi barierę, utrudnienie w dostępie do pewnych zawodów czy godnego wynagrodzenia, dla mężczyzn jest pewnym ułatwieniem (zjawisko szklanych, ruchomych schodów), zapewnia im szybszy awans, wyższą pensję.

Dodatkowo kobiety są narażone na molestowanie seksualne. Niestety jeszcze nie udało się do końca zwalczyć poglądu, że niewybredne propozycje i zachowania przełożonych czy współpracowników to nie wina kobiety. Ludzie lubią powtarzać ,,nosi zbyt wyzywający makijaż”, ,,ma za duży dekolt”. Podobne opinie prześladują ofiary gwałtów. W dzisiejszych czasach takie hasła świadczą o zacofaniu i braku odpowiedniej edukacji, a mimo tego niewiele robi się w kwestii zmiany tego typu poglądów.

Kolejną kwestię stanowi obecność kobiet w polityce. Ustawa kwotowa jest bardzo ogólna – gwarantuje jedynie określoną ilość miejsc. Tym samym pozostawia dowolność w doborze pozycji na liście, ilości funduszy przeznaczonych na kampanię ze środków komitetu czy też sposobie promowania kandydatek. W efekcie kobiety trafiają na odległe miejsca na listach, ich kampanie są zaniedbywane i słabo finansowane. Muszą niemalże zupełnie samodzielnie walczyć o dostanie się do parlamentu. Mężczyźni nie dość, że zdominowali środowisko polityczne, to dodatkowo często pozwalają sobie na kwestionowanie kompetencji kobiet czy też komentowanie ich wyglądu. Coś, co wydaje się żartem, zwykle stanowi zwykłą obrazę, pokaz złego wychowania, ale niestety często przyczynia się również do obniżenia pozycji kobiety.

We współczesnej Polsce – kraju europejskim, demokratycznym i stale rozwijającym się, kwestia równouprawnienia już dawno powinna zostać rozwiązana. Niestety w tej sprawie nadal brakuje konkretnych rozwiązań. Same obietnice nie wystarczą. Należy w końcu zacząć wdrażać skuteczne, praktyczne działania, a słowa przekuć w czyny – właśnie dlatego postanowiłam czynnie zaangażować się w tę kwestię. Mam zamiar walczyć z nierównościami, pokonywać stereotypowe myślenie i zapewniać kobietom uczciwe warunki pracy, które nie będą warunkowane przez płeć.

W związku z aktualną sytuacją, nie sposób pominąć kwestii planowanych zmian w prawie aborcyjnym. Sejm odrzucił obywatelski projekt liberalizujący przepisy, a przyjął ten, który je zaostrzał. Co prawda pod wpływem Czarnych Protestów komisja odrzuciła radykalną propozycję zaostrzającą prawo, ale sprawa nadal nie została rozwiązana. Nikt nie może kierować życiem kobiet. Nawet jeśli społeczeństwo jeszcze nie jest gotowe na pełną liberalizację prawa, to nic nie usprawiedliwia planów zaostrzenia prawa. Każda kobieta ma prawo do kierowania się własnym sumieniem.

Zapraszam do zapoznania się z moimi działaniami w ramach I filaru działalności.

Kornelia Wróblewska i uczestniczki Kongresu Kobiet Uczestniczki Kongresu Kobiet

20 stycznia 2016 r. Specjalna rada programowa Kongresu Kobiet w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Spotkanie było okazją do dyskusji nad sposobami poprawy sytuacji kobiet.

Uczestniczki IV Regionalnego Kongresu Kobiet Kornelia Wróbewska przemawiająca w czasie Kongresu Kornelia Wróblewska składająca autograf

16-17 kwietnia 2016 r. IV Regionalny Kongres Kobiet poświęcony trudnościom, z jakimi zmagają się kobiety na rynku pracy. W swoim wystąpieniu poruszyłam kwestię barier społecznych, ekonomicznych, zawodowych i systemowych. Takie spotkania to okazja do dialogu i zwrócenia uwagi społeczeństwa na podstawowe, a często pomijane problemy.

Plakat z Kornelią Wróblewską oraz jej cytatem wyrażającym sprzeciw wobec zaostrzania prawa aborcyjnego. Plakat z posłankami Nowoczesnej oraz zaproszeniem na protest przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego. Uczestnicy protestu przeciw zaostrzaniu prawa aborcyjnego.Posłanki Nowoczesnej na proteście przeciw zaostrzaniu prawa aborcyjnego. Kornelia Wróblewska przemawiająca na proteście przeciw zaostrzaniu prawa aborcyjnego.

8 kwietnia 2016 r. Protest przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego. Być kobietą to nie wyrok! Razem z innymi posłankami z .Nowoczesnej zamanifestowałam swój sprzeciw wobec zmian w przepisach aborcyjnych. Nie było, nie ma i nie będzie zgody na milczenie.

Portret Kornelii Wróblewskiej

25 lipca 2016 r. Rozmowa z Łukaszem Mordarskim dla Onet.pl. W wywiadzie opowiadam między innymi o problemach, z jakim zetknęłam się w związku z byciem kobietą. Stereotypy pojawiają się w wielu środowiskach, nawet tych, z których już dawno powinny zniknąć.

źródło zdjęcia

Posłanki Nowoczesnej z transparentem promującym Czarny Protest. Zaproszenia Nowoczesnej na Czarny Protest. Posłanki Nowoczesnej z transparentem promującym Czarny Protest.

3 października 2016 r. Ogólnopolski Strajk Kobiet – Czarny Protest W ten sposób po raz kolejny wyraziłam sprzeciw wobec zaostrzania przepisów antyaborcyjnych. Czarny Protest zjednoczył nie tylko kobiety, ale wszystkich, którzy nie godzą się na ograniczanie ich wolności.

Zdjęcie Kornelii Wróblewskiej z zaproszeniem na obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich.

15 października 2016 r. Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Kobiety z obszarów wiejskich czasem nie mają takiej siły przebicia jak te z dużych miast, dlatego potrzebują dodatkowego wsparcia. Z okazji ich święta zorganizowałam spotkanie, na którym w miłej atmosferze i przy smacznym poczęstunku mogły wyrazić swoje opinie, opowiedzieć o problemach i rzeczach dla nich ważnych.

Zdjęcie debatujących uczestniczek konsultacji społecznych poświęconych przedsiębiorczości kobiet. Wśród debatujących posłanka Kornelia Wróblewska. Zdjęcie debatujących uczestniczek konsultacji społecznych poświęconych przedsiębiorczości kobiet. Wśród debatujących posłanka Kornelia Wróblewska. Zdjęcie debatujących uczestniczek konsultacji społecznych poświęconych przedsiębiorczości kobiet. Wśród debatujących posłanka Kornelia Wróblewska.

18 listopada 2016 r. Konsultacje społeczne poświęcone przedsiębiorczości kobiet. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat barier, jakie napotykają kobiety, między innymi na rynku pracy.

Konferencja Kornelia Wróblewska Uczestnicy konferencji, między innymi Wanda Nowicka

25 listopada – 10 grudnia 2016 r. 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet. Akcja przypominająca o często pomijanym problemie przemocy wobec kobiet.

źródło zdjęć: własne; onet.pl