Historia herbu Zamościa

Herb Zamościa przedstawiający świętego Tomasza

Zapraszam do zapoznania się z historią herbu Zamościa. Wiedza o przeszłości miejsc, które składają się na naszą codzienność, może być równie ważna i ciekawa, jak ta dotycząca ogólnej historii naszej ojczyzny. Kto i dlaczego związał herba miasta z postacią świętego Tomasza? Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam do czytania.

„Temu to miastu wyznaczamy jako znak publiczny, którym się miasto i jego władzę mają posługiwać w pieczętowaniu dokumentów i jakichkolwiek aktów wyobrażenie św. Tomasza z dzidą i ten to herb czyli znak pieczętny chcemy by służył temu miastu na wieki” pisał Stefan Batory w przywileju z 1580 r. Założyciel miasta, Jan Zamoyski, w młodości był kalwinem, tak jak i jego ojciec (wyznanie to przyjął w 1551 r). Jednak studiując na zachodzie, m.in. w Strasburgu, a później w Padwie, nawrócił się na katolicyzm i został wiernym katolikiem. Zamoyski wielkim kultem darzył św. Tomasza Apostoła, gdyż tak jak św. Tomasz był Tomaszem niewiernym i aby uwierzyć musiał dotknąć ran Chrystusa, tak i Jan Zamoyski błądząc po antypodach kalwinów w końcu zrozumiał, że tylko w religii katolickiej jest zbawienie. Dlatego też herb Zamościa związany jest z postacią świętego Tomasza niewiernego apostoła, tak jak imię ukochanego syna Tomasza. To historia, którą powinien znać każdy mieszkaniec Zamościa.

Uchwała RM z 28 sierpnia 1995 roku podpisana przez ówczesnego Przewodniczącego Rady Miasta Zamościa, Marcina Zamoyskiego, określa wzór herbu miasta. Nigdy nie określała, kto może używać herbu i przez jaki czas. Na sesji po latach od jej uchwalenia radni Rady Miasta podjęli uchwałę, w której to jeden z paragrafów mówi, że to prezydent miasta określa zasady używania herbu miasta. Prezydent będzie decydował i określał, kto może używać herbu, określając jednocześnie warunki używania herbu miasta. Zgodę na jego używanie może cofnąć w trybie natychmiastowym.

Uważamy, że herb miasta Zamościa jest dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców miasta.

Relacja dotycząca nowej uchwały w sprawie zasad używania herbu znajduje się na stronie Zamosc.tv.

Jedna myśl na temat “Historia herbu Zamościa

Możliwość komentowania jest wyłączona