Druki sejmowe

Z ramienia .Nowoczesnej zajmowałam się opracowywaniem i recenzowaniem następujących druków:

Druk nr 150 – ,,Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”

 • poseł reprezentujący: Barbara Bartuś (PiS)
 • analiza

Druk nr 428 – ,,Projekt ustawy o zmianie ustawy – o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw”

 • poseł reprezentujący: Sławomir Jan Piechota (PO)
 • analiza

Druk nr 370 – ,,Projekt ustawy o zmianie ustawy – o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

 • posłowie reprezentujący: Joanna Augustynowska (.N), Kornelia Wróblewska (.N)
 • analiza

Druk nr 572 – ,,Projekt ustawy – o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego”

 • poseł reprezentujący: Robert Telus (PiS)
 • analiza

Druk nr 573 – ,,Projekt ustawy – o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy”

 • poseł reprezentujący: Mieczysław Kasprzak (PSL)
 • analiza

Druk nr 592 – ,,Projekt ustawy – o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw”

 • poseł reprezentujący: Elżbieta Kruk (PiS)
 • analiza

Druk nr 625 – ,,Poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej”

Druk nr 640 – ,,Projekt uchwały – w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945″

 • poseł reprezentujący: Michał Dworczyk (PiS)
 • analiza

Druk nr 679 – ,,Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw”

 • poseł reprezentujący: Beata Mazurek (PiS)
 • analiza

Druk nr 707 – ,,Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r.”

 • sporządzenie: Roman Giedrojć (Główny Inspektor Pracy)
 • analiza

Druk nr 730 – ,,Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw”

 • poseł reprezentujący: Kornelia Wróblewska (.N)
 • analiza

Druk nr 778 – ,,Senacki projekt ustawy – o zmianie ustawy i emeryturach i rentach z Funduszu Zabezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw”

 • senator reprezentujący: Jan Filip Libicki (PiS)
 • analiza

Druk nr 800 – ,,Sprawozdanie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o przedstawionym przez Głównego Inspektora Pracy Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. (druk nr 707) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r.”

 • sprawozdawca: Ewa Kozanecka (PiS)
 • analiza

Druk nr 846 – ,,Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”

Druk nr 975 – ,,Projekt ustawy – o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy.”

 • poseł reprezentujący: Marcin Kierwiński (PO)
 • analiza

Druk nr 998 – ,,Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej”

Druk nr 1180 – ,,Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

Ustawy prowadzone przeze mnie

Druk nr 973 – ,,Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Druk nr 1100 – „Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw”

W razie jakichkolwiek uwag lub pytań proszę o kontakt z moim biurem poselskim.

mail: kornelia.wroblewska@nowoczesna.org

tel.: 730 267 272

Strona jest aktualizowana na bieżąco.