Druk nr 800 – analiza

Druk nr 800

Sprawozdanie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o przedstawionym przez Głównego Inspektora Pracy Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. (druk nr 707) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r.

Opis sprawozdania:

  • Rozpatrzenie sprawozdania wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy odbyło się w dniu 5 września 2016 r. na posiedzeniu Komisji: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

  • Podjęto decyzję o przyjęciu sprawozdania.