Druk nr 730 – analiza

Druk nr 730 (Warszawa, 13 maja 2016 r.)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw.

Opis projektu:

  • Powstaje „opiekun medyczny” dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  • Dotyczy to osób niepełnosprawnych intelektualnie, który ukończyły 16 lat.
  • Najpewniej (gdy nie ma przeciwwskazań) powinni to zostać rodzice dziecka.
  • Opiekun medyczny ma ułatwić procedury medyczne podopiecznemu, który z racji niepełnosprawności intelektualnej, nie może decydować o swoim leczeniu.
  • Powstaje „opiekun prawny” mający pomóc niepełnosprawnemu w dorosłym życiu w wykonywaniu czynności prawnych.
  • Po 18 roku życia powinno się ustawić takowego, gdy niepełnosprawny nie ma szans mieć wystarczającego rozeznania do normalnego funkcjonowania.
  • Opiekuna ustanawia sąd opiekuńczy na wniosek, osoby niepełnosprawnej intelektualnie, jego rodziny.
  • Opiekun może współdecydować albo reprezentować podopiecznego.

Cel projektu ustawy:

  • Stworzenie „opiekuna medycznego” i „opiekuna prawnego”, którzy mają reprezentować, niepełnosprawnego w jego leczeniu oraz w dorosłym życiu jako pełnomocnik prawny.