Druk nr 640 – analiza

Druk nr 640 (Warszawa, 21 czerwca 2016 r.)

Projekt uchwały – w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945

Opis projektu:

  • Projektowana uchwała przewiduje ustanowienie dnia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na mieszkańcach II RP.
  • 11 lipca 2016 r. przypada 73. rocznica tzw. ,,krwawej niedzieli” – apogeum fali zbrodni, której na Kresach Wschodnich II RP dopuściły się: Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), SS Galzien i inne ukraińskie formacje kolaboranckie.
  • 11 lipca 1943 r. zaatakowanych zostało około stu polskich miejscowości. Zamordowano prawie dziesięć tysięcy osób.
  • Uchwała zawiera ponadto apel o uhonorowanie Ukraińców, który ratowali Polaków z narażeniem własnego życia, odznaczeniami państwowymi.

Cel projektu uchwały:

  • Oddanie hołdu polskim obywatelom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów.
  • Wyrażenie szacunku dla Ukraińców, którzy z narażeniem własnego życia pomagali Polakom.