Druk nr 572 – analiza

Druk nr 572 (Warszawa, 31 maja 2016 r.)

Projekt ustawy – o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Opis projektu:

  • Projektowana ustawa przewiduje przeniesienie podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu województwa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
  • Projekt dotyczy przeniesienia podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu województwa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
  • Zmiana charakteru prawnego jednostek – z samorządowych wojewódzkich osób prawnych staną się państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną.
  • Obniżenie wymogu dotyczącego wykształcenia kandydatów na stanowisko dyrektora – zamiast wyższego magisterskiego wystarczy wykształcenie wyższe.
  • Zmiana składu Rady przy ośrodkach – wzrost liczby członków z 11 do 12 (dodatkowy członek: przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa).

Cel projektu ustawy:

  • Poprawa rozwoju i konkurencyjności rolnictwa oraz obszarów wiejskich.
  • Ujednolicenie sposobów działania rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.
  • Usprawnienie komunikacji pomiędzy jednostkami doradztwa rolniczego.