Kategoria: głusi

Więcej o: Konferencja w Lublinie „WSPAniale jest się rozwijać-niepełnosprawni w biznesie”

Konferencja w Lublinie „WSPAniale jest się rozwijać-niepełnosprawni w biznesie”

W czwartek 18 maja miałam zaszczyt uczestniczyć w konferecji pt. „WSPAniale się rozwijać – niepełnosprawni w biznesie” organizowanej przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Dotyczyła zakładania i prowadzenia przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej. W dużej mierze zorganizowały ją i poprowadziły właśnie osoby niepełnosprawne.

Więcej „Konferencja w Lublinie „WSPAniale jest się rozwijać-niepełnosprawni w biznesie””

Więcej o: II filar: Niepełnosprawni

II filar: Niepełnosprawni

Niepełnosprawność nadal pozostaje tematem lekceważonym w debacie publicznej, a co za tym idzie – także w życiu społecznym. To duży błąd, gdyż rozwiązania dotyczące tej sprawy nadal nie są wystarczające, a ludzie nie zdają sobie sprawy z barier, które na co dzień muszą pokonywać osoby z niepełnosprawnością. Więcej „II filar: Niepełnosprawni”

Więcej o: Komunikat Poradni ,,Niebieska Linia”

Komunikat Poradni ,,Niebieska Linia”

Poradnia Telefoniczna Niebieskiej Linii dostępna dla osób głuchych dzięki usłudze tłumaczenia na język migowy

Niebieska Linia IPZ dzięki współpracy z Łódzkim Oddziałem Polskiego Związku Głuchych rozszerza dostępność Poradni Telefonicznej „Niebieskiej Linii” dla grupy osób głuchych i niedosłyszących. Więcej „Komunikat Poradni ,,Niebieska Linia””

Więcej o: Osoby głuche na rynku pracy

Osoby głuche na rynku pracy

Kolejnym zagadnieniem, które postanowiłam omówić, jest sytuacja osób głuchych na rynku pracy. Problemy zaczynają się już na etapie edukacji, o czym wspominałam przy okazji problemów z dostępnością. Skupię się na kłopotach ze znalezieniem pracy, a następnie na sytuacji pracowników z uszkodzeniami słuchu. Więcej „Osoby głuche na rynku pracy”