Aktywizacja niepełnosprawnych

Kobieta na wózku uwięziona w domu

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą pozostać aktywne zawodowo, często mają problem ze znalezieniem pracy. Nawet jeżeli znajdą zatrudnienie, często zgadzają się na pracę poniżej poziomu ich kwalifikacji i edukacji, najczęściej za niższe wynagrodzenie. Warto skupić się na osobach, które nie wymagają leczenia szpitalnego jako wyjściowego etapu rehabilitacji kompleksowej, lub u których rehabilitacja medyczna zakończyła się wiele lat temu, nie usuwając przyczyny niepełnosprawności. To, że leczenie ich nie przebiega w systemie stacjonarnym nie oznacza, że nie potrzebują oni wsparcia w pokonywaniu przyczyn bierności zawodowej i życiowej.

Bierność zawodowa i społeczna, wynikająca z niepełnosprawności, powoduje obniżenie poczucia własnej wartości. Osoby niepełnosprawne w punkcie wyjścia znajdują się w sytuacji, w której do rozpoczęcia i skutecznej realizacji planów życiowych potrzebują pomocy i wsparcia. Podjęte w tym przypadku kroki powinny mieć na celu stworzenie realnej perspektywy zmiany statusu społecznego i wzrost potencjału osobistego.  Zmiana zachowań człowieka nie jest procesem łatwym. Współczesne teorie sugerują, że najlepsze efekty w zakresie zmiany zachowań możemy osiągnąć umieszczając osobę niepełnosprawną w środowisku aktywnych zawodowo i społecznie. Tworzenie instytucji wspierających ten proces można uznać za pożądane i ułatwiające realizację celów tak rozumianej rehabilitacji.

W Polsce z roku na rok powstaje coraz więcej lokali, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. 28 kwietnia 2016 roku na Nowym Świecie w Warszawie rozpoczęła działalność klubokawiarnia „Pożyteczna, gościnna dla wszystkich”, w której osoby z niepełnosprawnością są pełnoprawnymi członkami, spółdzielcami.  Znajdują tam zatrudnienie jako kucharze czy kelnerzy. Za całym tym przedsięwzięciem stoi Fundacja „Też chcemy być”. Nie jest to odosobniony przypadek. „Życie jest fajne”, które mieści się na Ochocie, to pierwsza klubokawiarnia w Polsce zatrudniające osoby autystyczne. W klubokawiarni autystyści i osoby niepełnosprawne pracują na stanowiskach odpowiadających ich możliwościom, otrzymują też wsparcie opiekunów i terapeuty. Zyski z kawiarni mają posłużyć do stworzenia ośrodka opieki dziennej dla dorosłych autystów. Takie inicjatywy znajdują zwolenników w różnych miastach Polski. W Rzeszowie znajdziemy bar „Europejskie klimaty”, który zatrudnia 18 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz mobilną kawiarenkę Cafe Mobil. Dzięki takim inicjatywom osoby niepełnosprawne mają szansę na wyjście z domu, poznanie nowych ludzi, zaangażowanie się w projekt, dzięki czemu czują się potrzebne.

Na zatrudnianie osób niepełnosprawnych otwierają się też inne branże. W 2003 roku działalność rozpoczął hotel „U Pana Cogito” w Krakowie. Miejsce to jest modelowym przedsiębiorstwem społecznym, w którym zatrudniane są osoby z chorobami psychicznymi. Praca jest dla nich skutecznym środkiem do walki z chorobą. W hotelu pracuje 30 osób, w tym 21 po kryzysach psychicznych. Każdemu pracownikowi, w ramach czasu pracy, przysługuje dziennie minimum godzina rehabilitacji. Pensjonat Cogito powstał i funkcjonuje w oparciu o współpracę wielu lokalnych podmiotów. Hotel – przez swoją działalność – rozwija pozytywny stosunek do osób chorych oraz osiąga konkretne rezultaty w zakresie ich zatrudnienia.

Celem każdego dorosłego człowieka, również tego z niepełnosprawnością, jest praca, dająca poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Przedsiębiorstwa zatrudniające osoby niepełnosprawne stają się instytucjami realizującymi w praktyce proces rehabilitacji zawodowej. Pozytywny odzew społeczeństwa powoduje powstawanie nowych lokali tego typu. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami stają się aktywne nie tylko zawodowo, ale też społecznie. Otwierają się na świat widząc, że wbrew pozorom ma on im sporo do zaoferowania.