35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Przedstawiciele Nowoczesnej na manifestacji Komitetu Obrony Demokracji, między innymi Kornelia Wróblewska

35 lat temu miliony Polaków znalazły się w zupełnie nowej sytuacji. Społeczeństwo zostało postawione przed faktem dokonanym – ogłoszenie stanu wojennego stworzyło niespotykane dotychczas warunki, wprowadziło nowe zasady funkcjonowania. Ludzie musieli walczyć o swoje prawa i wolności, niektórzy zapłacili za to najwyższą cenę, czego najboleśniejszym przykładem jest pacyfikacja kopalni Wujek.

Polacy co roku wspominają rocznicę tego wydarzenia, które zapoczątkowało trudny, mimo że trwający niecałe dwa lata okres w historii naszego kraju. Manifestacje, starcia z oddziałami milicji, internowania, nielegalnie rozprowadzane ulotki czy chociażby symboliczne oporniki to niektóre z elementów, które przyczyniły się do tego, że stan wojenny na stałe zapisał się na kartach historii. Godzina policyjna i przepisy ograniczające wolności obywatelskie nie powstrzymały społeczeństwa przed walką o należne prawa. Ludzie nie dali się zastraszyć, walczyli tak długo, aż udało im się doprowadzić do zmiany sytuacji.

Po latach sytuacja w naszym kraju znów jest alarmująca. W związku z tym, poza oddaniem hołdu ofiarom stanu wojennego – razem z Ryszardem Petru i Zbigniewem Gryglasem złożyłam wieniec przy tablicy upamiętniającej ofiarę stanu wojennego Grzegorza Przemyka w Warszawie – wzięłam udział w manifestacji Komitetu Obrony Demokracji pod hasłem ,,Stop dewastacji Polski”. Partia rządząca posuwa się coraz dalej w kwestii ograniczania podstawowych praw i wolności, poprzez zmiany w przepisach dotyczących między innymi zgromadzeń. Nie dajmy się zastraszyć.

Kornelia Wróblewska, Ryszard Petru, Zbigniew Gryglas przy tablicy upamiętniającą ofiarę stanu wojennego Grzegorza Przemyka w Warszawie Kornelia Wróblewska i Ryszard Petru składają wieniec Kornelia Wróblewska, Ryszard Petru, Zbigniew GryglasPrzedstawiciele Nowoczesnej na manifestacji Komitetu Obrony Demokracji, między innymi Kornelia WróblewskaPrzedstawiciele Nowoczesnej na manifestacji Komitetu Obrony Demokracji, między innymi Kornelia WróblewskaRyszard Petru rozmawiający z dziennikarzami w Sejmie. Wokół niego przedstawiciele Nowoczesnej, między innymi Kornelia Wróblewska.

źródło zdjęć: własne